12-5554 สาย510 ไม่จอดป้ายรถเมลล์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ 9 ตค. 61 เวลา 6:46 น. รถประจำทางสาย 510 เลขรถ 12-5554 ไม่จอดป้ายกฤษดา แม้ว่าพนักงานขับรถจะเห็นแต่ไกลแล้วก็ตาม และถนนโล่งไม่มีการเปลี่ยนเลนเพื่อแซงรถคันอื่น พนักงานขับรถก็ยังไม่หยุดรถ ผมสงสัยว่าหรือเป็นเพราะผมไม่โบกตรงจุดป้ายรถ โดยตำแหน่งโบกรถอยู่ก่อนถึงป้ายประมาณ 5-10 เมตรซึ่งถือว่ายังคงเป็นบริเวณป้ายรถเมลล์ สาเหตุที่ผมโบกก่อนถึงป้ายเพราะรถเมลล์บางคันไม่ค่อยจอดตรงป้าย ตอนนี้ผมสับสนหมดแล้วเรื่องการขึ้นรถ ขสมก ของประเทศไทย ต้องโบกรถยกแขนสูงเพียงใด ต้องเดินไปขวางถนนใช่ไหมเพื่อให้รถจอด โปรดอธิบายหลักการโบกรถด้วยครับ นอกจากนี้รถเมลล์ดังกล่าวไม่เปิด GPS ทำให้ไม่สามารถตามสัญญาณได้จากในแอพพลิเคชั่น

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ