12-5551 สาย510 ไม่จอดป้ายรถเมลล์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ 3 กย. 61 เวลา ุ6:38 น. รถประจำทางสาย 510 เลขรถ 12-5551 (1-44158)[510] ไม่จอดป้ายกฤษดา โดยรถดังกล่าวอยู่เลนขวาสุดเนื่องจากแซงรถคันอื่นก่อนถึงป้าย เหตุการณ์เดิมๆอีกแล้วครับ เพียงแค่ 4 เดือนผมร้องเรียนไปแล้วถึง 5 ครั้งรวมครั้งนี้ ทั้ง ๆ ที่ผมไม่ได้ใช้บริการเป็นประจำ (เนื่องจากรถขาดตอนบ้าง ไม่จอดป้ายบ้าง ทำให้เอือมระอากับระบบขนส่ง ขสมก) จึงแจ้งไว้เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน และไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับการปรับปรุง

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานสาย 510 มาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ