12-5257 สาย39 ไม่จอดป้ายรถเมลล์ (ครั้งที่ 3)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ 22 สค. 61 เวลา 7:00 น. รถเมลล์สาย 39 เลขรถ 12-5257 (1-44105)[39(AC)] ไม่จอดป้ายกฤษดา เหตุผลเดิม ๆ นี่เป็นครั้งที่ 3 แล้วสำหรับรถเมลล์คันนี้ -ครั้งที่ 1 ไม่ได้ร้องเรียน -ครั้งที่ 2 ร้องเรียนเมื่อ 21 มิย. 61 -ครั้งที่ 3 วันนี้

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย39 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารทุกป้าย ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ