12-5257 สาย39 ไม่จอดป้ายรถเมลล์ (ครั้งที่ 2)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ 21มิย.61 เวลา 6:44น. รถเมลล์สาย 39 เลขรถ 12-5257 ไม่จอดป้ายกฤษดา รถไม่วิ่งเทียบป้าย มองเห็นตั้งแต่ระยะไกลแล้ว ผู้โดยสารโบกรถจากระยะไกลก็แล้ว เดินข้ามเลนส์ยอมเสี่ยงอันตรายเพื่อโบกรถก็แล้ว รถยังคงวิ่งไม่จอดป้าย เหตุการณ์นี้เกิดเป็นครั้งที่ 2 สำหรับรถเมลล์เลขทะเบียนนี้ ตอนนี้ผมเริ่มเก็บข้อมูลการร้องเรียนทุกอย่างเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินการบางอย่างต่อไป

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 39 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารทุกป้าย ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการเรียน ขอขอบคุณที่ใช้บริการ