12-5253 สาย510 ไม่จอดป้ายรถเมลล์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ 2กค. 2561 เวลา 6:44 รถเมลล์สาย 510 เลขรถ 12-5253 ไม่จอดป้ายกฤษดา โดยรถออกเลนขวาเพื่อวิ่งแซงรถบรรทุกก่อนถึงป้ายประมาณ 100-200เมตร รถแซงพ้นแล้วแต่ไม่ยอมเบี่ยงเลนเพื่อเข้าเทียบป้าย ผู้โบกรถเห็นและโบกรถตั้งแต่ระยะไกลแล้ว จึงสงสัยว่าป้ายนี้มีปัญหาอะไรถึงรถไม่ค่อยจอด เหตุการณ์นี้เกิดกับผมค่อนข้างบ่อย และร้องเรียนเป็นรอบที่ 3 แล้ว เรื่องเดิม ปัญหาเดิม ไม่มีการพัฒนา

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ.510 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารทุกป้าย ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการเรียน ขอขอบคุณที่ใช้บริการ