12-0851 สาย 32 สีแดง ขับรถเร็ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
12-0851 สาย 32 สีแดง ขับรถเร็ว จี้ตูดคันหน้า กระโชกโฮกฮาก บีบแตรไปทั่ว

เรียน คุณผู้แจ้งบริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ อบรมกำชับเข้มงวดพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ขับรถด้วยความไม่ประมาท ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบและกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความสะดวกปลอดภัยและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมทางอี่นๆ หากได้รับการร้องเรียนในกรณีเช่นนี้อีก จะลงโทษสถานหนักตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)