12-0585 7-50259 สาย 66 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 5.45 น. รถเมล์ 12-0585 7-50259 สาย 66 ไม่จอดป้าย ซอยเสริมสุขทั้งทั้งที่บอกเรียกแต่ไกล ขับเร็วมากแบบจงใจไม่จอด

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกำชับเข้มงวดพนักงานให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ขับรถในช่องทางจราจรด้วยความถูกต้อง จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้ง ให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ช่วยลดภาระในการเดินทางให้กับประชาชน(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)