117 ไม่จอดรับคนโบกทั้งป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 117 ทะเบียนรถ 11-9842 ไม่จอดรับผู้โดยสาร ทั้งที่คนโบกทั้งป้ายวัน จ. ที่ 20 ตุลาคม ตลาดนนท์ เวลา 20.00 (ผมรอมาตั้งแต่ 16.50) รถพึ่งผ่านมาคันแรก แต่ก็ไม่จอด

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วเราจะจัดส่งเรื่องร้องเรียนของท่านไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบหาตัวพนักงานประจำรถคันดังกล่าวมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงหากพบว่าได้กระทำผิดตามที่ท่านได้ร้องเรียนมา องค์การจะลงโทษตามระเบียบต่อไป ขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ขสมก.