117 รถเมล์ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลาตี5.34รถเมล์สาย117 ไม่ยอมจอดป้ายวัดใหม่ทองเสน ทั้งๆที่โบกเรียกแล้ว และยังขับรถเร็ว คาดว่าเพื่อให้ทันไฟเขียว จดป้ายข้างรถไม่ทัน คิดดูละกันว่าขับไวขนาดไหน! รอบ2แล้วนะคะ ตรวจสอบด้วยคะ

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 117 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารทุกป้าย ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการเรียน ขอขอบคุณที่ใช้บริการ