114 , 63 ไม่พอให้บริการ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 114 , 63 ช่วงปิดเทอมมาถี่รอไม่ถึง 10 นาที ตั้งแต่เปิดเทอม 30 นาทีมา 1 คัน คนรอล้นป้ายรถเมล์ ไม่รู้บริหารจัดการอย่างไร ถ้าอ้างรถติดคงไม่ใช่เพราะถนนโล่ง สายอื่นๆมาได้ตามปกติ แก้ไขด่วนประชาชนเดือดร้อน ของบซื้อรถใหม่แต่ยังบริการเดิมๆ บริหารจัดการไม่เป็นเป็นแต่ใช้เงิน

เรียนผฺู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงจัดสรรการปล่อยรถให้เพียงพอจำนวนผู้ใช้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางที่รวเร็วแก่ผู้ใช้บริการต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ