114ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย114 ทะเบียนรถ12-5815 โบกรถไม่จอดรับผู้โดยสารหน้าป้ายtot รอนานมากกว่าจะมาแต่ละครั้ง รถก็ว่าง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบ เพื่อเรียกพนักงานมาตักเตือนอบรมการให้บริการ การรับส่งผู้โดยสารให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและพึงพอใจต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ