111 จัดสรรรถวิ่งได้ห่วยมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย111 วนซ้าย เวลาหลังชม.เร่งด่วนมีรถวิ่งให้บริการ2คันหรอ? รถก็ยังเป็นรถแดงครีม หน้าที่ของ ขสมก คือการบริการหรือเปล่า?

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป เส้นทางแนะนำบริการที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด (ขออภัยที่ไม่ได้ความสะดวก)