110 ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
110 ช่วงเวลา 6.30 น. ศุกร์ 10 มิถุนายน 59 รถสีชมพู คนขับ มีอายุ ไม่มาก ราวๆ 40 ไม่รับ ผู้โดยสาร ทั้งๆ ที่เปนป้ายรถเม ผุ้โดยสารโบกเกือบออกไปกลางถนน ก้ยังไม่จอด หันไปสบตา คนขับคิดว่ามองไม่เหน นางสบตา แสดงว่านางเหนแต่ไม่รับ คืออะไรคะ เหนยืนคนเดียวจะไม่รับ อย่างงั้นหรอคุณรู้ไหม ยืนรอก็นานเค้าพลาดสายรถเมคุณแค่ 1 คัน คือโอกาสดีๆๆ สำหรับผู้โดยสารคนนึ่งมันเสียอะไรไปมากมาย ถ้าการบริการหรือเลือกบริการ ก้ลาออกเถอะคะ ควรปรับปรุงและตำหนิ ด้วยนะคะ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 110 ไม่รับผู้โดยสารนั้นได้รับเรื่องแล้จะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ