110

เขตการเดินรถ: 
7
ต้นทาง: 
พระราม6
ปลายทาง: 
เทเวศน์
ประเภทรถ: 
รถธรรมดา(ครีม - แดง)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
05:00 - 23:00
เที่ยวไป: 
สะพานพระราม 7 โรงเรียนประมุขวิทยา จรัญสนิทวงศ์ ซอย 96/3 จรัญสนิทวงศ์ ซอย 97 เทคโนพระราม 6 สถานีดับเพลิงบางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ซอย 92 สำนักงานไปรษณีย์บางอ้อ ตลาดบางอ้อ โรงพยาบาลยันฮี จรัญสนิทวงศ์ ซอย 90 โรงเรียนพาณิชยการบางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ซอย 87 สำนักงานเขตบางพลัด จรัญสนิทวงศ์ ซอย 83 จรัญสนิทวงศ์ ซอย 81 วัดอาวุธวิกสิตาราม จรัญสนิทวงศ์ ซอย 70 ห้างโลตัสจรัญสนิทวงศ์ โรงเรียนบูรณวิทย์ วัดภาณุรังษี จรัญสนิทวงศ์ ซอย 68 โรงเรียนไทยอาชีวศึกษา จรัญสนิทวงศ์ ซอย 69 แยกบางพลัด ดลาดกรุงธน สะพานกรุงธน โรงพยาบาลวชิระ โรงเรียนแซนค์คาเบรียล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หอสมุดแห่งชาติ เทเวศร์
เที่ยวกลับ: 
สี่เสาเทเวศร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โรงพยาบาลวชิระพยาบาล สะพานกรุงธน แยกบางพลัด จรัญสนิทวงศ์ ซอย 69 โรงเรียนไทยอาชีวศึกษา จรัญสนิทวงศ์ ซอย 68 วัดภาณุรังษี โรงเรียนบูรณวิทย์ ห้างโลตัสจรัญสนิทวงศ์ จรัญสนิทวงศ์ ซอย 70 วัดอาวุธวิกสิตาราม จรัญสนิทวงศ์ ซอย 81 จรัญสนิทวงศ์ ซอย 83 สำนักงานเขตบางพลัด จรัญสนิทวงศ์ ซอย 87 โรงเรียนพาณิชยการบางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ซอย 90 โรงพยาบาลยันฮี ตลาดบางอ้อ สำนักงานไปรษณีย์บางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ ซอย 92 สถานีดับเพลิงบางอ้อ เทคโนพระราม 6 จรัญสนิทวงศ์ ซอย 97 จรัญสนิทวงศ์ ซอย 96/3 โรงเรียนประมุขวิทยา สะพานพระราม 7