107

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 107 ออกจากท่าช้ามากๆถึงมากที่สุด นั่งรออยู่ที่ท่ารถตรงข้ามราบ11 เวลาประมาณ 20.50 จน21.50 รถเมล์ยังไม่ออกจากท่ารถเลยค่ะ รบกวนช่วยปรับปรุงแก้ไขให้ได้จริงๆด้วยนะคะ ไม่ใช่แค่ตอบรับแล้วไม่แก้ไข

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ