107 วิ่งเลนขวา ไม่จอดรับคนที่ป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 107 เลข 12-0831/1-50517 วันที่25 ม.ค.64 เวลา 9.10 วิ่งเลนขวาไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้าย สุรศักดิ์มนตรี รวมถึงคันก่อนหน้า ไม่ทราบเลขทะเบียนด้วยค่ะ ยืนรอรถนานมาก เพราะดึกแล้วรถน้อย แต่มาเจอรถไม่จอดป้าย เสียความรู้สึกค่ะ ช่วยปรับปรุงด้วยนะคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ