107 รอนานมากๆ 2-3 ชั่วโมง ยังไม่มาเลย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คือผมรอรถเมล์สายนี้มาตั้งแต่ 19:00 น 2-3 ทุ่มยังไม่มาเลย จากตลาดคลองเตย

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)