107 รถไม่ออกอู่

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมย์สาย 107 ไป คลองเตยตั้งแต่ 07.50 น.(วันที่ 17 ม.ค. 2567) จนเวลา08 20 น. รถจอดที่อู่ 3 คัน ยังไม่มี รถออกมาวิ่งเลยสักคัน ไม่ทราบ ขสมก. จัดการบรรเทาทุกข์ประชา ชน ที่รอเดินทางไปทำงานช่วง 07.00 น. - 08.30 น. อย่างไร ช่วงที่ประชาชนใช้บริการเยอะๆ กลับปล่อยรถน้อย พักหลังก็ไม่เห็นรถส้มปรับอากาศวิ่งเลย แล้วผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มรถแดง รถปรับอากาศสีน้ำเงินบ้างหรือไม่!!! ครับ ผู้ใช้บริการและประชาชนเดือดร้อน ช่วยแก้ปัญหาหน่อยนะครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)