1059

เขตการเดินรถ: 
2
ต้นทาง: 
รามอินทรา
ปลายทาง: 
นิมิตรใหม่
ประเภทรถ: 
รถร่วมบริการ(รถในซอย)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
05:30 - 21:00
เที่ยวไป: 
เริ่มต้นจากบริการปากทางคู้บอน (กม.8) ไปตามถนนตู้บอน แยกซ้ายไปตามถนนสยามธรณี ผ่านหมู่บ้านเรือนแก้ว หมู่บ้านดินรักษา 3 หมู่บ้านเพชรไฟลิน หมู่บ้านปรางค์ทอง จนสุดเส้นทางที่บริเวณหมู่บ้านวิลล่ารามอิทรา
เที่ยวกลับ: 
เริ่มต้นจาก หมู่บ้านวิลล่ารามอินทรา หมู่บ้านปรางค์ทอง หมู่บ้านเพชรไฟลิน หมู่บ้านดินรักษา 3 ผ่านหมู่บ้านเรือนแก้ว แยกซ้ายไปตามถนนสยามธรณี ตามถนนคู้บอน สุดเส้นทางบริเวณปากทางคู้บอน (กม.8)