1058

เขตการเดินรถ: 
1
ต้นทาง: 
สถานีรถไฟดอนเมือง
ปลายทาง: 
ทางแยกถนนติวานนท์
ประเภทรถ: 
รถร่วมบริการ(รถในซอย)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
05:00 - 22:00
เที่ยวไป: 
เริ่มต้นจากสถานีรถไฟดอนเมือง ถึงวัดดอนเมือง แยกซ้ายไปตามถนนสรงประภา จนสุดเส้นทางที่หมู่บ้านปิ่นเจริญ จนสุดเส้นทางที่หมู่บ้านปิ่นเจริญ
เที่ยวกลับ: 
หมู่บ้านปิ่นเจริญ ถึงวัดดอนเมือง แยกซ้ายไปตามถนนสรงประภา ถึงวัดดอนเมือง เสถานีรถไฟดอนเมือง