105 ไม่จอดรับที่ป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 04/08/2020 ป้าย bts กรุงธนบุรี รถเม 105 ทั้งสองคันขับแข่งกันมาค่ะ คันแรกขับเร็วตอนนั้นก็โบกไปแล้วไม่มีผ่อนก็ขับผ่านไป ก็คิดว่าเออคงให้คันถัดไปแทนแต่คราวนี้โบกคันที่สองไม่มีแต่จะชิดซ้ายอ่ะค่ะ ขับขวาแล้วเร็วด้วย เลขรถ 16-1325 5-70077 กับ 11-9532 5-40131 รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ