105 ปล่อยรถช้า แล้วยังไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
105 ปล่อยรถช้ามาก พอโบกแล้วก็ไม่จอด ร้องเรียนไปก็ปรับปรุงสักทีเถอะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้แจ้งบริษัทฯ ให้กำชับพนักงานประจำรถให้ดูแลบริการประชาชนผู้ใช้บริการ อย่าฝ่าฝืนกระทำผิดระเบียบ จะถูกพิจารณาโทษสถานนักต่อไป จึงเรียนมา เพื่อโปรดทราบ