1038

เขตการเดินรถ: 
1
ต้นทาง: 
พหลโยธิน
ปลายทาง: 
ซอยเสนานิคม2
ประเภทรถ: 
รถร่วมบริการ(รถในซอย)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
05:00 - 22:00
เที่ยวไป: 
เริ่มต้นจากเสนานิคม2 ด้านพหลโยธิน เลี้ยวซ้ายไปเสนานิคม2 ไปสุดเส้นมางมรา โรงงานท่อผ้าใหม่ไทย
เที่ยวกลับ: 
โรงงานท่อผ้าใหม่ไทย ไปสุดเส้นมางมรา เลี้ยวซ้ายไปเสนานิคม2 ด้านพหลโยธิน เริ่มต้นจากเสนานิคม2