1035

เขตการเดินรถ: 
8
ต้นทาง: 
ตลาดแฮปปี้แลนด์
ปลายทาง: 
หมู่บ้านสินธร
ประเภทรถ: 
รถร่วมบริการ(รถในซอย)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา