1034

เขตการเดินรถ: 
8
ต้นทาง: 
ลาดพร้าว
ปลายทาง: 
ซอยบึงทองหลาง
ประเภทการวิ่ง: 
เส้นทางปกติ
ประเภทรถ: 
รถร่วมบริการ(รถในซอย)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
05:00 - 22:00
เที่ยวไป: 
เริ่มต้นจากซอยวัดบึงทองหลาง ด้านถนนลาดพร้าว ไปตามซอยวัดบึงทองหลาง ไปสุดเส้นทางที่ปลายซอยวัดบึงทองหลาง
เที่ยวกลับ: 
ซอยวัดบึงทองหลาง (ต้นซอย) ถนนลาดพร้าว   ซอยวัดบึงทองหลาง (ต้นซอย) ซอยวัดบึงทองหลาง (ปลายซอย)