102

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
บัตรเดือนไม่มีประโยชน์ถ้ายังรอรถเป็นชมกว่าจะมา ถ้านานขนาดนั้นคนที่เค้าไปทำงานไม่ทันก็ต้องนั่งแท็กซี่ แล้วจะซื้อตั๋วเดือนมาเพื่อ? หัดมีรถเสริมไว้สำรองบ้าง เดือนหน้าไม่ซื้อแม่มละตัวเดือนเจอแบบนี้อาทิตย์ละ3วัน