102 ไม่จอดป้ายอีกแล้ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ก.ค. 62 เวลาประมาณ 11.00 น. ณ ป้ายรถประจำทาง ตรงข้ามซอยสันติคาม ขาเข้า รถประจำทาง 102 ไม่จอดป้ายอีกแล้ว เนื่องจากพยายามแซงรถร่วมเอกชน เหตุการณ์เช่นนี้เกิดบ่อยครั้งมาก และยังไม่ได้รับการปรับปรุง ปล.ค่าโดยสารเพิ่มขึ้น แต่บริการแย่เหมือนเดิม

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ