102 มานั่งรอรถจะไปทำงาน ไม่จอดซะงั้น ป้ายไม่ได้ติดว่ารถเสียนะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
21.09.2563 นั่งรอรถเมล์ ใช้คำว่านั่งรอนะ ไม่ได้วิ่งมาไม่ทัน วิ่งเลนกลางโบกเรียกก็เข้าได้ แต่ไม่เข้า จะบอกว่าไม่เห็นก็ไม่ได้ ตรงนั้นเป็นป้ายรถเมล์ก็ขับประจำต้องจำได้ รึว่าคิดว่ามีคันหลัง ก็ไม่มีนะ นั่งดูจาก app แล้ว คือขับไม่สน คนรอรถเพื่อใช้บริการ ผมอยากรู้เหตุผล ป้ายรถเมล์ตรงข้ามบุญศิริ สาย 102 16-2386 3-70401 เวลา 09.15

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ