102 ขาดระยะ วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภา เวลา 17.05 มารอรถสาย 102 ป้ายโลตัสพระราม 4 ได้ขึ้น เวลา18.00 เช็คจากแอพ เวียบัส พบว่า มีการปล่อยรถห่างกันเกิน (คาดว่าจะใช้เวลาปล่อยแบบบล็อคเวลา ในทางปฏิบัติมันไม่ควรทำ ยุค 4.0 ไม่ควรทำแบบนี้)​ที่แย่กว่าคือ รถมาติดๆๆกันเกินไปมาพร้อมกัน 3 คัน(จากแอพ)​(รถมามาตลอดดีกว่ารถมาติดๆกัน การที่รถติดแสดงให้เห็นว่า102 ไม่มีความเป็นทีมไม่มีการพัฒนาความสามารถแบบทีม คนในสายไม่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน)​หัวหน้าบริหารรถไม่มีความรู้ความสามารถในการบริหาร ไม่สนใจประชาชน ไม่ต้องอ้างรถติด รถน้อยมันไม่ใช้คำตอบที่ควรตอบ(การตอบว่ารถน้อย รถติดแสดงว่าผู้บริหารไร้ความสามารถ ไม่เหมาะกับงานบริหารสายรถเมย์ ขาดคุณสมบัติการจัดการการบริหาร ผู้บริหารไม่มีศักยภาพ(ไร้ศักยภาพ)​)​

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ