102วิ่งตามกันสองคันติดๆทำให้รถขาดช่วง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงเวลาประมาณ 18.50น. รถผ่านสำโรงไป 2 คันแล้วขาดช่วงเช็คจากแอพแล้วรอจริงนานมาก อยากให้เช็คเวลาเดินรถให้ดีกว่านี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ