102รถขาดช่วงเกิน 1 ชั่วโมง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอนานมากปกติครึ่งชั่วโทลมงจะพบ 1 คัน แต่นี้ล่อชั่วโมงยังไม่โผล่สักคัน ทุเรศเกินไปหรือเปล่า ควรปรับปรุงนะครับบ่อยครั้งมากๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ