102มาไม่ตรงเวลา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ในแอพขึ้นว่ามาถึงเวลาเท่านี้ๆทุกๆ15นาทีนี่ผ่านไป45แล้วไม่มีสักคันแต่ในแอพขึ้นแจ้งเตือนว่าถึงแล้ว3คันแล้วอยากรู้ว่าถึงไหนรถเมล์ล่องหนหรอนั่งอยู่ที่ป้ายตลอดไม่เห็นมีมาสักคันเขาเลิกขับแล้วหรอ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)