1014

เขตการเดินรถ: 
3
ต้นทาง: 
สุขุมวิท
ปลายทาง: 
ประะเวศ
ประเภทการวิ่ง: 
เส้นทางปกติ
ประเภทรถ: 
รถร่วมบริการ(รถในซอย)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
05:00 - 22:00
เที่ยวไป: 
เริ่มต้นจากปากซอยอุดมสุข(สุขุมวิท 103) ด้านถนนสุขุมวิท ไปตามซอยอุดมสุข ผ่านสโมสรธนาคารกรุงเทพ วัดตากล่ำ ทางเข้าที่ดินจัดสรรกองทัพเรือ ไปสุดเส้นทางที่ปลายซอยอุคมสุข ด้านติดกับซอยอ่อนนุช (สุขุมวิท 77) เสริม ช่วงสุขุมวิท - ซอยที่ดินจัดสรรยาสูบ เริ่มต้นจากปากซอยอุดมสุข (สุขุมวิท 103) ด้านถนนสุขุมวิท ไปตามซอยอุดมสุข ถึงทางแยกซอยที่ดินจัดสรรยาสูบ เลี้ยวขวาไปตามซอยที่ดินจัดสรรยาสูบ ผ่าน รร. ยาสูบ ไปสุดเส้นทางที่ปลายทางที่ดินจัดสรรยาสูบ เสริม ช่วงสุขุมวิท - ซอยประวิทย์ เริ่มต้นจากปากซอยอุดมสุข (สุขุมวิท 103) ด้านถนนสุขุมวิท ไปตามซอยอุดมสุข ถึงทางแยกซอยประวิทย์ เลี้ยวซ้ายไปตามซอยประวิทย์ เลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านประวิทย์ ไปสุดเส้นทางที่ปลายซอย เสริม ช่วงสุขุมวิท - ซอยเปรมฤทัย เริ่มต้นจากปากซอยอุดมสุข (สุขุมวิท 103) ด้านถนนสุขุมวิท ไปตามซอยอุดมสุข ถึงทางแยกซอยเปรมฤทัย เลี้ยวขวาไปตามซอยเปรมฤทัย ไปสุดเส้นทางที่ปลายซอยเปรมฤทัย
เที่ยวกลับ: 
แยกอุดมสุข-สุขุมวิท สโมสรธนาคารกรุงเทพอุดมสุข ซอยที่ดินจัดสรรยาสูบ วัดตากล่ำ ซอยเปรมฤทัย ซอยประวิทย์ ซอยที่ดินจัดสรรยาสูบ ทางเข้าที่ดินจัดสรรกองทัพเรือ ซอยอุดมสุข (ปลายซอย)