101 ขับกระชาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ทะเบียนข้างรถ 6-50118 ขับเร็วและกระชาก ผู้โดยสารยืนไม่อยู่ จีงัดการด้วยครับ สาย 101