1

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย129 เลขข้างรถ 16-1984 1-70246 เวลา21:25 ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้ายแยกบางนาจำนวน4ท่าน ยืนและโบกแต่ไม่ยอมจอดรับเป็นการให้บริการที่แย่มากขอให้องค์การขนส่งตรวจสอบอบรมและลงโทษเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ