1

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา 0.30 น.รถสาย34 11-9706(1-40060)34 ไม่จอดรับลูกค้าป้ายตรงข้ามโลตัสหอวังคือมีผูโดยสารรอขึ้นอยู่สี่คนคือมันดึกมากแล้วแต่ทิ้งผู้โดยสารแบบนี้ได้ไงไม่พอใจมากตักเตือนพนักงานด้วยนะคะถ้าค คุณเลิกงายดึกๆเหนืาอยแล้วโดนรถเมินมันค่ดจะอารมณ์เสียเข้าใจมั้ย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ