1

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
การบริการทางโทรศัพท์ให้รอสายคุยกับพนักงานหลายนาทีมาก เป็นคนใจเย็นมากน้ะค่ะ แต่ให้ถือสายรอนานมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ไม่พร้อมจะให้ข้อมูลก็น่าจะบอก เสียใจ เสียเวลา และความรู้สึก