1 พ.ย.นี้ ขสมก.นำระบบ E - Ticket มาใช้บนรถโดยสารธรรมดา 800 คัน เพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ภาพประกอบ: 
1