1 จ้ดการเดินรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถขาดเป็นระยะเวลานาน รอรถสาน 510 ที่ อนุสาวรีย์ชัย วันที่ 14/11 ช่วง 15:35 ร่วคชั่วโมง ยังไม่รถมาคิดว่าถ้า บนิหารไม่ไดเรื่อยกเลิกองค๋กรไป นำอุปกรฌ์มาช่วย เช่นAI ว่าควรปล่อยรถอย่างไร คนที่หย่อนความสามารถ ควรเอาออกไป

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการและการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก)