“ขสมก. ไม่ทนต่อการทุจริต” พร้อมร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

วันนี้ (31 มี.ค. 64) เวลา 08.30 น. นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นำคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การ ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส  ภายใต้แนวคิด “ขสมก. ไม่ทนต่อการทุจริต”  พร้อมร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ภาพประกอบ: 
31364_1.1
31364_1.2
31364_1.3
31364_1.4
31364_1.5
31364_1.6
31364_1.7
31364_1.8
31364_1.9
31364_1.10
31364_1.11
31364_1.12
31364_1.13
31364_1.14