้้เลขสาย ?.. การปรับปรุงเส้นทางเดินรถใหม่..

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ในการเปลี่ยนแปลง-ปรับปรุงเส้นทางในการเดินรถใหม่นั้น โอเคครับ..ถือว่าดี ที่มีความพยายามจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และแก้ไข..ที่จะให้ดีขึ้น แต่การที่เอาภาษาอังกฤษมาใส่..หน้าตัวเลข เพื่ออะไร? ครับ ใส่ทำไมครับ..คนที่ขึ้นรถเมล์ คือชาวต่างชาติหรือครับ ตาสี ตาสา ยายมา ยามมี โน้น.. ที่เขาขึ้นรถเมล์กัน ไม่ได้- ดูถูกความรู้ของใครๆ ลองนึกสภาพซิครับ.. สายG นั้น สายY นี้ .. คุณป้า คุณยาย เขาจะรู้ไหม.. จะบริการใครเป็นหลักครับ นึกถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยครับ.. ง่ายๆ ไม่ต้องเยอะ แค่สีก็สับสน ต้องใช้เวลาจำ .. ยังจะมีภาษาต่างชาติมาให้คนชาวบ้านๆ สับสนอีก เข้าใจครับ.. ออกแบบโดยคนมีความรู้ แต่ก็ต้องนึกถึงคนที่เขาไม่รู้ด้วย เขาขึ้นรถเมล์ประจำ ต่อรถเมล์ทุกวัน ต่างชาติขึ้นวันละกี่คนครับ ถ้าอีก 10 หรือ 20 ปี เอามาภาษาอังกฤษมาใส่ก็ได้ .. พยัญชนะไทยมีเยอะแยะ ทุกคนรู้จัก.. ก่อนออกแบบทำอะไร เคยสำรวจสอบถามกลุ่มเป้าหมาย ลูกค้าหลักของคุณหรือเปล่าครับ เปลี่ยนเถอะครับ.. G นั้น G นี้ .. สาย Y โน้น Y นี้ เพราะเป็นลูกค้าประจำครับ.. เลยแนะนำ ตัวเลขก็ผอมบาง จะเน้นหนาๆ ทึบๆ เห็นง่ายๆ ยังจะมีภาษาอังกฤษ อีก ..

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอบคุณที่แนะนำบริการ ขอเรียนให้ทราบว่า โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อปรับปรุงเส้นทางการเดินรถตามแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เบืื้องต้นทดลองเดินรถ 8 เส้นทางตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.-15 ก.ย.60 เส้นทางละ 5 คัน ควบคู่กับการให้บริการในเส้นทางเดิม เพื่อประเมินการให้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถเสนอแนะความคิดเห็นได้ทาง Facebook การปฏิรูปเส้นทางรถเมล์ กทม. หรือ WWW.Facebook.com/Bus Reroute BBK/ ขอบคุณที่ใช้บริการ