้ร้องเรียนรถสาย 29 เลขที่ 1-50351

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คนขับพูดกับผู้โดยสารไม่สุภาพ มากๆ รีบออกรถทั้งๆที่ยังขึ้นไม่หมด พอตอนลงมีคนกดกริ่ง 2รอบก็ พูดว่าทีขึ้นไม่รีบขึ้นพอตอนลงรีบจังเลย แต่กระเป๋า พูดจาสุภาพดี

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ