ไหนว่ามีนโยบายจอดทุกป้ายยังไงคะ จะไม่ให้โอกาสผู้โดยสารขึ้นรถเลยหรอคะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย 141 ขับรถชิดป้ายรถเมล์ก็จริงแต่ยังโบกยังทันเอามือลงรถไปโน่นแล้ว คือขับรถแบบนี้ก็วิ่งเลนนอกไปเลยค่ะ แล้วไม่ต้องรับผู้โดยสารค่ะ ขับเล่นอยู่บ้านเลย จำนวนรถต่อเที่ยวยิ่งน้อยๆอยู่ ต้องรอรถคันใหม่จนจะสายเนี่ยมันใช่เรื่องไหมคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ