ไล่ผู้โดยสาร พูดจาไม่สุภาพ แต่งตัวไม่เรียบร้อย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์แน่แค่ไหนก็ไล่ผู้โดยสารให้ชิดด้านใน ทั้งๆที่ไม่สามารถชิดได้แล้ว ทั้งตะโกนให้ผู้โดยสาร ใช้น้ำเสียงไม่สุภาพ แต่งกายไม่สุภาพ คนขับรถก็ขับแข่งกัน ไม่รู้จะรีบไปไหน ป้ายทะเบียนรถ 10-1452 กทม.

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ