ไล่ผู้โดยสารลงรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย 104 ครับ ผมจะนั่งไปหมอชิตแต่คนเก็บตั๋วไล่ลงรถครับ หมายเลขรถ 16-2910 104-1

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่า รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง