ไล่คนลงรถ เป็น taxi หรอ สาย182 เลขตั๋ว 05/532030

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เหลือคนเดียวบอกไม่ไปส่ง mrt ไล่ลง คืนเงินให้10 บาท ไม่มีการขอโทษ เสียความรู้สึก

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 182 ไล่ผู้โดยสารลงนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ จึงเรียนมาเพื่อทราบ