ไล่คนลงรถ เป็น taxi หรอ สาย182 เลขตั๋ว 05/532030

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์ไม่ไปส่งเหลือคนเดียวบอกไม่ไปให้ลงไปขึ้นคันใหม่ ให้เงินคืน 10 บาท ได้หรอ