ไม่ให้ตั๋ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเทย์สาย34 รถสีส้ม คนเก็บเงิน สักที่แขนสองข้าง วันนี้ช่วงเช้า เก็บเงินแล้วตอนแต่เงิน ไม่ให้ตั๋ว

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่า รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)