ไม่ให้ข้อมูลผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 25 กค 60 ได้ขึ้นรถสาย 138 ทะเบียน 12-5638 เวลา ประมาณบ่าย2 จากจตุจักร จะเดินทางไป โรงพยาบาลทหารผ่านศึก. เดินทางครั้งแรก. พนักงานเก็บเงิน ไม่มีการแจ้งผู้โดยสารเลยว่า ถึงตรงไหร. ต้องลงตรงไหน พร้อมทั้ง สีหน้าท่าทาง การพูด ที่ไม่เหมาะสม อยากให้องค์กร ปรับปรุง พัฒนาเรื่องนี้ด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ