ไม่เห็นถึงความตั้งใจแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมขององค์กรเลย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ผมแจ้งเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่ 21 สค 62 และเฝ้าติดตามมาตลอด แต่ไม่มีการโพสต์เรื่องร้องเรียนที่ได้แจ้งไปหรือการตอบกลับใดๆ เลย ปัญหาที่ประชาชนร้องเรียน ยังคงซ้ำไปซ้ำมาอย่างนี้ ไม่มีความเป็นรูปธรรมให้เห็น

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขเรื่อง เพื่อส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขและนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ